Groepswerk

Niet elke les verloopt op dezelfde manier. Leerkrachten maken gebruik van verschillende werkvormen. Maar een groepswerk organiseren in deze tijden, kan dat wel? 4TSO bewees in de les Nederlands dat dit mogelijk is. De leerlingen werken samen, maar houden afstand van elkaar.