Het leerkrachtenkorps 2023-2024

De directeur

Geert Barbry

Te bereiken tijdens schooluren via 058/23.31.03 

geert.barbry@sgvw.be

Het secretariaat

Jan Willems, Julie Lambert, Sharon Desmarets, Annick Verslype en Frederik Legein zijn onze mensen van het secretariaat. Als je contact opneemt met de school, is de kans heel groot dat iemand van hen je verder helpt. Telefoonnummer: 058/23.31.03

jan.willems@sgvw.be

julie.lambert@sgvw.be

sharon.desmarets@sgvw.be

annick.verslype@sgvw.be

frederik.legein@sgvw.be

De vervolgcoach

Evelyn Casteleyn, Julie Ameloot, San Vandermeuelen en Emma Daeleman volgen de leerlingen op die na een intensief taalbad de OKAN-klas verlaten. 

 

Coördinatie OKAN

Evelyn Casteleyn – Saskia Delanghe – Gudrun Devlieghere – Marieke Uzeel

De coördinatoren

Ruis Amery, Saskia Delanghe en Julie Herpoel

Zij helpen de directeur bij de organisatie van het schoolleven. Ze zijn ook het aanspreekpunt als de directeur afwezig is.

ruis.amery@sgvw.be

saskia.delanghe@sgvw.be 

julie.herpoel@sgvw.be

De leerlingbegeleiders

Pieter Decock, Julie Lambert en Jan Willems; zij ondersteunen de leraars bij de dagelijkse leerlingbegeleiding. Ze behandelen in samenspraak met de directeur en het CLB specifieke zorgvragen.

pieter.decock@sgvw.be

jan.willems@sgvw.be

julie.lambert@sgvw.be

Leerlingenbegeleiding OKAN

Julie Lambert – Fabienne Maes – Marieke Uzeel

De technische ploeg

Annelies en Diego vormen onze technische ploeg. Zij zorgen er dagelijks voor dat de school een aangename, leefbare plaats blijft voor iedereen.

Schoolraad

De actuele schoolraad bestaat uit volgende leden:

Leerkrachten - R. Amery, S. Delanghe en J. Willems

Ouders - S. Coutteau, R. Couvreur en D. Van den Bossche

Leerlingen - L. Mesotten, Z. De Pauw en L. Trybou

Lokale gemeenschap - D. Vanhoucke, I. Merlevede en H. Neyts