Klasactiviteit

OKAN-leerlingen gingen vandaag lezen voor kleuters in Stella Maris. Na een paar weken voorbereiden en oefenen, konden ze vandaag tonen wat ze hadden geleerd. Er werd ook samengewerkt met de leerlingen van 3 en 4VV om te oefenen op intonatie.

Enkele leerlingen hadden een poppenkast voorbereid. De kleutertjes waren super enthousiast!

 

Tijdens de lessen lezen krijgen de leerlingen van OKAN ondersteuning van vrijwilligers. Samen lezen bevordert het technische lezen en het tekstbegrip.

 

Hier zien we de klasmeters en -peters tweemaal in actie.

Tijdens een leuk klasmoment met het doorgeven van een muzikale doos.

En tijdens het wegen van boekentassen. Het resultaat hiervan wordt besproken in het plusuur.

 

Op vrijdag 25 oktober bezochten de leerlingen van 4 Latijn het Romeins archeologisch museum van Oudenburg. Het werd een boeiende ontdekking van de Romeinen in onze streek.

 

Tijdens het weekend van 18, 19 en 20 oktober was de OKAN-klas paraat op de Oesterbeurs in de vismijn van Nieuwpoort. 

Door de tafels net te houden, oefenen de leerlingen verder Nederlands en leren ze de cultuur en gebruiken van de inwoners van Nieuwpoort en omstreken kennen. Dit is een belangrijke stap in het integratieproject.

De leerlingen toonden hun harde inzet en werklust. 

De OKAN-groep schonk deze week aandacht aan kunst en cultuur. 

Maandag 23 september trokken de leerlingen daarvoor naar Brussel.

Dinsdag 24 september stond een bezoek aan MuZee in Oostende op het programma waar de leerlingen hun creativiteit kwijt konden met het maken van een animatiefilmpje.

Deze dag werd afgesloten met een bezoek aan een klas uit OKAN Oostende. De speeddate met deze groep viel goed in de smaak.

Tijdens "school in beweging" moesten de leerlingen woorden die bij hun nieuwe klas passen origineel op het bord brengen. Daarna mochten ze ook echt tonen dat ze sterk konden samenwerken en elkaar actief en vriendschappelijk konden helpen tijdens enkele leuke spelletjes! Zelfs de regen kon de zon in 1Aa niet doen verdwijnen op deze leuke dag!

 

 

 

In het keuzepakket Klassieke talen (Latijn) maakten de leerlingen een toneelstukje, gebaseerd op het stuk 'De erfenis' van de Romeinse komedieschrijver Plautus. De leerlingen vonden dit zo leuk dat ze dit wilden voorstellen aan hun medeleerlingen van klas 1Aa - basis met verdieping met flex-pakketten. Dit kon in het Plus-uur.

De leerlingen van het eerste jaar kregen in het keuzepakket STEM&Wetenschappen een eerste 'challenge': bouw een zo hoog mogelijke spaghetti-marshmellow-toren. De winnende groep kon de marshmellow dankzij een stevig bouwwerk op een hoogte van 49 cm ondersteunen. 

Proficiat aan de enthousiaste STEM-wetenschappers!