VZW Katholiek Secundair Onderwijs Veurne-Nieuwpoort

Inst.nr. 116161 000 2 38025 4

Zetel: Kaaiplaats  10. 8630 Veurne

 

Sint-Bernarduscollege               

Marktplein 5                         

8620 Nieuwpoort            

T: 058 23 31 03

 

 

Privacybeleid website – VZW KSO Veurne-Nieuwpoort

Annuntiata-instituut – www.annuntiata.be

Bisschoppelijk College der Onbevlekte Ontvangenis – www.collegeveurne.be

Sint-Bernarduscollege – www.sintbernarduscollege.be

Vrij Technisch Instituut Veurne – www.vtiveurne.be

 

Doel van deze tekst

 

Met deze tekst willen we:

- aangeven wie de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is;

- een overzicht geven van de persoonsgegevens die we verwerken:

    - welke gegevens verzamelen we?

    - waarvoor gebruiken we deze gegevens?

- aangeven hoe lang we deze gegevens bewaren;

- verduidelijken met wie we deze persoonsgegevens delen;

- jou informeren over ons cookiebeleid;

- uitleggen welke rechten je hebt.

 

 

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website?

 

VZW KSO Veurne-Nieuwpoort is de beheerder van de websites www.annuntiata.be, www.sintbernarduscollege.be, www.collegeveurne.be,  www.vtiveurne.be. Bijgevolg is VZW KSO Veurne-Nieuwpoort de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die door de vermelde websites verwerkt worden.

 

Dit wil zeggen dat wij bepaalde plichten hebben ten aanzien van jou, onze websitebezoeker.

 

Zo mogen we zonder jouw toestemming geen informatie over jou verwerken, die we niet strikt nodig hebben om onze websites te laten functioneren;

moet de informatie die we verwerken steeds voor een afgelijnd doeleinde gebruikt worden;

mogen we jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig bewaren;

moeten we jou informeren over welke informatie we over jou verwerken.

 

Een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken

 

We verwerken persoonsgegevens van de bezoekers van de hierboven vermelde websites overeenkomstig de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

We verwerken deze gegevens alleen voor doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van jouw reactie en uw verzoek om inlichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden en we geven ze niet door aan derden.

 

In onderstaande schema vind je alle informatie over de persoonsgegevens die we over jou verwerken (dit wil zeggen: verzamelen, gebruiken en bewaren):

 

Doel:

- de vlotte behandeling van jouw vraag

 

Persoonsgegevens:

- naam en e-mailadres

 

Hoe komen we in het bezit van deze gegevens?

 

- via invullen van ons contactformulier of

- via contactname met ons per mail

 

Bewaartermijn:

2 jaar

 

Categorie ontvangers:

VZW KSO Veurne-Nieuwpoort

 

Ons cookiebeleid

 

De hierboven vermelde websites  maken gebruik van cookies. Dit doen we om twee redenen:

cookies noodzakelijk om de website goed te doen functioneren;

cookies die we gebruiken voor analytische doeleinden van ons websiteverkeer.

 

De cookies die we gebruiken voor de analytische doeleinden zijn third party cookies. Dit wil zeggen dat de informatie die ze verzamelen terechtkomt op servers die niet onder ons beheer vallen: #opsommen#.

Lees alles over de cookies die we gebruiken in ons cookiebeleid dat je op de hierboven vermelde websites kunt terugvinden.

 

Jouw rechten?

 

Je hebt steeds recht op inzage, verbetering en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Stuur hiervoor een mail naar privacy.vzwksovn@sgvw.be. Dit verzoek wordt gearchiveerd gedurende 2 jaar.

 

Meer informatie over jouw rechten vind je bij https://www.privacycommission.be/nl.