Eerste trimester 

September

dinsdag 1 september onthaaldag
donderdag 3 sepbember eerste avondstudie
woensdag 9 september eerste woensdagmiddagstudie
donderdag 10 september 19:00 digitaal oudercontact eerstejaars

Oktober

vrijdag 2 oktober vrije halve dag voor 1 en 2 voeding & horeca
donderdag 8 oktober oudercomité (online)
maandag 12 oktober schoolraad (online)

dinsdag 20 oktober

woensdag 21 oktober

partiële examens eerste graad
maandag 26 oktober evaluatiedag - vrij voor de leerlingen
donderdag 29 oktober herfstrapport en oudercontact

November

maandag 2 november

tot zondag 8 november

herfstvakantie
woensdag 11 november wapenstilstand
donderdag 12 november pedagogische studiedag
vrijdag 13 november vrije dag
donderdag 26 november 20:00 lezing door professor dr. Peter Adriaenssens (De City)

December

vrijdag 4 december eerste proefwerken
dinsdag 15 december laatste proefwerken
vrijdag 18 december oudercontacten

maandag 21 december

tot zondag 3 januari

kerstvakantie

 

Tweede trimester

Januari

woensdag 6 januari eerste woensdagmiddagstudie
donderdag 7 januari eerste avondstudie
woensdag 13 januari ophaalmoment oude studiebanken
woensdag 20 januari klassenbattle 2Aa en 2Ab (onder voorbehoud van goed  

Februari

dinsdag 9 februari Dikketruiendag
donderdag 11 februari 19:30 schoolraad
vrijdag 12 februari krokusrapport

maandag 15 februari

tot zondag 21 februari

krokusvakantie
maandag 22 februari 18:00 online infobeurs

Maart

vrijdag 19 maart kangoeroewedstrijd voor 2A
maandag 22 maart eerste proefwerken
dinsdag 30 maart laatste proefwerken

April

vrijdag 2 april oudercontacten

maandag 5 april

tot zondag 18 april

paasvakantie

 

Derde trimester 

April

maandag 19 april begin van het derde trimester
woensdag 21 april eerste woensdagmiddagstudie
donderdag 22 april eerste avondstudie
vrijdag 23 april 19:00 infoavond SBC@Work

Mei

donderdag 6 mei

sportdag

dinsdag 11 mei

19:30 oudercomité

donderdag 13 mei vrije dag: Hemelvaartsdag

vrijdag 14 mei

vrije dag

maandag 24 mei

vrije dag: Pinkstermaandag

dinsdag 25 mei

educatieve uitstap tweede graad
vrijdag 28 mei mini-levensloop

Juni

woensdag 16 juni eerste proefwerken
vrijdag 25 juni

laatste proefwerken

maandag 28 juni 19:30 schoolraad
dinsdag 29 juni 19:30 afscheidsreceptie vierdes
woensdag 30 juni oudercontacten