Biotechnieken

Biotechnieken is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. In chemie en biologie worden er vanuit de schoolse laboratoriumcontext meer operationele competenties ontwikkeld van de toekomstige labomedewerker. In fysica is er bijkomende aandacht voor elektromechanische kennis en vaardigheden die van belang zijn voor de operator van morgen. Via productie- en procestechnieken leer je onderzoeken en problemen oplossen in functie van een latere industriƫle context. Er is ook aandacht voor sturings-, meet- en regeltechniek. Je bent sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Je verdiept en overstijgt de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Je bent in staat om effectieve handelingen te stellen om concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen je om tot realisaties in de praktijk te komen. Je verwerft inzichten in biologie, chemie, fysica en technologie. Je slaagt erin om wiskundige vaardigheden in te zetten bij het oplossen van problemen. Je verdiept je in de uitvoering van technieken in technisch complexe omgevingen. Je gaat graag zelfstandig aan de slag in het labo met concrete opdrachten.

Lessentabel

  Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Wiskunde 3+1 3+1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV* 1 /
Biotechnieken (met informatica) 13 14
Totaal 32 32

* Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming