Economische wetenschappen

In Economische Wetenschappen combineer je een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerf je inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Daarnaast krijg je ook een verdiepte basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans en geschiedenis, zodat je nog naar vele richtingen in de derde graad kunt overstappen.

De meest logische aansluitende richtingen in de derde graad zijn Economie - Wiskunde en Economie -  Moderne Talen, maar ook andere doorstroomrichtingen blijven mogelijk, net als de studierichtingen binnen het domein Economie en organisatie.

Lessentabel

  derde jaar vierde jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
MEAV* 1 /
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Economie 4 4
Artistieke vorming 1 1
Latijn / /
STEM (informatica) / /
Communicatiewetenschappen / /
Duits / 1
Informatica / 1
Totaal 32 32

* Maatschappelijke, Economische & Artistieke Vorming