Leerlingbegeleiding

Onze leerlingbegeleiding omvat 4 grote pijlers:

1. leerbegeleiding

2. schoolloopbaanbegeleiding

3. socio-emotionele begeleiding

4. preventieve gezondheidszorg

 

Hieronder lees je meer over hoe we dit aanpakken.

 

Leerbegeleiding

Natuurlijk komt je kind naar school om te leren. Het is dan ook logisch dat we veel aandacht besteden aan hoe je kind leert. De vakleraar en titularis zijn de eerste begeleiders in het leerproces. Zij zien dag in dag uit hoe je kind werkt in de klas. Via overleg en via regelmatige klassenraden bevestigen we de leerhouding van je kind of sturen we bij waar nodig. Ook kunnen we extra hulp inschakelen via de leerbegeleider. Graag betrekken we de ouders en het kind zelf in dit leerproces. We communiceren via de agenda of nemen de telefoon. Daarnaast spreken we regelmatig af op een contactmoment.

Heb je leermoeilijkheden? Geen nood. Tijdens een intakegesprek brengen we de moeilijkheden in kaart en kijken we welke maatregelen kunnen nemen: rekenkaarten, spraaksoftware, extra tijd, een extra woordje uitleg, een schouderklop, ...

Socio-emotionele begeleiding

Leerlingbegeleiding omvat meer dan alleen leer- en schoolloopbaanbegeleiding. Je spendeert als leerling heel wat uren bij ons op school. Het is dan ook waanzinnig belangrijk dat je je goed voelt bij ons. Via het klasuur werken we aan klassfeer en welbevinden. Ook de peters en de meters houden een oogje in het zeil. De conflictbemiddelaars helpen je ruzies op te lossen. Kortom, we leveren heel wat inspanningen om het leven bij ons op school aangenaam te maken.

Toch kan het zijn dat je je slecht in je vel voelt. In dat geval kun je rekenen op je leraars, en op een team van leerlingbegeleiders. Zij knopen een gesprek met je aan om te kijken hoe ze kunnen helpen. Ze bieden een luisterend oor. En als het echt nodig is, kunnen we rekenen op de mensen van het CLB.

Schoolloopbaanbegeleiding

Je kind gaat naar school om talenten te ontdekken en verder te ontplooien. Op de cruciale momenten beslist je zoon of dochter ook over een studierichting. Op het Sint-Bernarduscollege doet hij of zij dat niet alleen. Met de modernisering van het secundair onderwijs krijgt je kind heel wat kansen om dat talent te ontwikkelen, dankzij het ruime aanbod aan keuzepakketten in het eerste jaar en basisopties in het tweede jaar. In het tweede semester van het tweede en vierde jaar nemen alle leerlingen deel aan het kiesgoedproject. Via een aantal enquĂȘtes en vraaggesprekken beslissen we samen welke studierichting op jouw lijf geschreven is.

Preventieve gezondheidszorg

Af en toe is een bezoekje aan het CLB een must, zodat ze kunnen nagaan of je kerngezond bent. Een vaccinatiemoment hoort daar soms ook bij. Onze leerlingbegeleiders werken ook op dit vlak nauw samen met het CLB.

Daarnaast heeft de school een gezondheidsteam. Via allerlei ludieke acties, zoals het jaarlijkse gezond ontbijt, motiveert het team de leerlingen om te streven naar een gezonde levensstijl.

Sinds kort hebben we ook opnieuw een MOS-team, dat inzet op milieuzorg. De teamleden doen mooie inspanningen om van de school een milieuvriendelijke omgeving te maken.