Zorg en Welzijn

 

Zorg en Welzijn is een praktische studierichting in de arbeidsmarktfinaliteit. Aandacht voor de mens in de thuiscontext staat centraal. Er wordt flink geoefend rond sociale en communicatieve vaardigheden. Het accent ligt voornamelijk op de gezonde mens in een diverse samenleving en hoe je daarin zorg draagt voor jezelf.

Je verwerft een basisinzicht in anatomie en fysiologie. Je maakt kennis met directe zorg, maar zult toch overwegend ondergedompeld worden in de indirecte zorg. Je bent sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Zo verwerf je basis-theoretische inzichten. Je leert binnen een afgebakende en veilige leersituatie geleidelijk aan zelfstandiger te werken en concrete uitdagingen aan te pakken. Fijn-motorische vaardigheden helpen je hierbij. Je verdiept je in de ontwikkeling van de mens en leert de samenleving in al haar diversiteit kennen. Je maakt kennis met verschillende doelgroepen zoals kinderen en ouderen. Daarbij groei je in sociale en communicatieve vaardigheden om met (kwetsbare) mensen om te gaan. Je bent in staat om te reflecteren over het eigen denken en handelen. Je bent geboeid door de verschillende gezondheidsaspecten die niet enkel lichamelijke maar ook psychische en sociale elementen bevat. Je voert diverse praktische taken uit in de thuiscontext zoals voeding bereiden, boodschappen doen, schoonmaken, activiteiten begeleiden...

Lessentabel

  Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Frans 2 2
Engels 1 1
Taal, cultuur en samenleving 5 5
STEM, economie en samenleving 3 3
Zorg en welzijn 16 16
Informatica 1 /
Artistieke Vorming / 1
Totaal 32 32