Maatschappij en Welzijn

Maatschappij en Welzijn is een theoretisch-praktische studierichting in de dubbele finaliteit. In functie van zorg verlenen en begeleiding ontwikkel je een wetenschappelijk-theoretische basis m.b.t. gezondheidsbevordering, ontwikkelingspsychologie, (ped)agogisch handelen, communicatie, de mens en zijn plaats in de samenleving en fysiologie en anatomie. Je bent sterk in het leren binnen de concrete contexten eigen aan het studiedomein en de studierichting. Je verdiept en overstijgt de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven. Je kijkt vanuit een theoretische benadering naar mens en samenleving, zorgverlening en begeleiding. Hierbij gaat de aandacht naar de ontwikkeling en het gedrag van mensen én naar aspecten van anatomie en fysiologie. Je gaat met die theoretische kaders aan de slag bij het uitvoeren van opdrachten m.b.t. indirecte zorg, zorgverlening en begeleiding. Je bent sociaal en communicatief vaardig en maakt graag kennis met doelgroepen in functie van jouw verdere onderwijsloopbaan.

Lessentabel

  Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Frans 2 2
Wiskunde 3 3
Natuurwetenschappen 2 1
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
MEAV* 1 /
Maatschappij en Welzijn 10 12
Informatica 1 0
Project 0 1
Artistieke vorming 1 1
Totaal 32 32

* Maatschappelijke, Economische en Artistieke vorming