We schrijven je graag in:

Inschrijvingsbeleid

Ons inschrijvingsbeleid is conform het inschrijvingsdecreet (SO/2012/01) voor het schooljaar 2024-2025:

Inschrijvingen kan na afspraak met een medewerker van het secretariaat op het nummer  058 23 31 03, via e-mail naar info@sintbernarduscollege.be of via het contactformulier op deze site.

Het schoolreglement en het pedagogisch project kunt u eveneens raadplegen op deze site.

Een inschrijving is geldig indien de ouders zich akkoord verklaren met het pedagogisch project en het schoolreglement door het ondertekenen van de inschrijvingsfiche.

De leerling moet daarnaast ook voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en hiervoor het juiste attest of getuigschrift kunnen voorleggen. Indien men nog niet over deze documenten beschikt, dan kan men wel al de inschrijving laten registreren.

De inschrijving is pas definitief als de school over de nodige documenten beschikt.

Wil bij de inschrijving steeds de identiteitskaart van de leerling  of een andere document waarop het rijksregisternummer van de leerling vermeld staat, de BASO-fiche (eerste jaar),  je laatste rapport en attest (bij een B-attest: ook het syntheseblad met vermelding van clausule en advies) meebrengen.

Wilt u bijkomende informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen met de directeur of het secretariaat:  

telefonisch: 058/23 31 03

via e-mail: info@sintbernarduscollege.be