Natuurwetenschappen

In de richting Natuurwetenschappen combineer je een brede algemene vorming met een grondige studie van de kernwetenschappen biologie, chemie en fysica, aangevuld met een uitgebreid pakket wiskunde. In de wetenschapsvakken heb je ook aandacht voor onderzoeks- en labovaardigheden. Met een verdiepte basisvorming voor Nederlands, Frans, Engels en geschiedenis erbij is ook dit een heel polyvalente richting, die je uitstekend voorbereidt op de wetenschappelijke richtingen in de derde graad, zoals Wetenschappen - Wiskunde en Moderne Talen - Wetenschappen.

Lessentabel

  Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 3 2
Frans 4 4
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
MEAV* 1 /
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Economie / 1
Artistieke vorming 1 1
Latijn / /
STEM (informatica) 1 /
Communicatiewetenschappen / /
Duits / 1
Informatica / 1
Totaal 32 32

* Maatschappelijke, Economische & Artistieke Vorming