Latijn

Na een vooropleiding Latijn combineer je in de richting Latijn in de tweede graad een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde. Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en verwerft via het lezen van teksten een ruimer inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid. Dankzij een verdiepte basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, chemie en fysica blijven alle richtingen in de derde graad open!

Lessentabel

  Derde jaar Vierde jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 + 1 3
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
MEAV* 1 /
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Economie / /
Artistieke Vorming 1 1
Latijn 5 5
STEM (informatica) / /
Communicatiewetenschappen / /
Duits / 1
Informatica / 1
Totaal 32 32

* Maatschappelijke, Economische & Artistieke Vorming