1ste leerjaar A

 

Als je het getuigschrift basisonderwijs behaald hebt, dan start je in de A-stroom. In onze A-stroom zit je goed voor een stevige algemene vorming. Dit bereidt jou voor op de bovenbouw, dus op de tweede en de derde graad. In de A-stroom volg je het pakket basis of het pakket basis met verdieping.

Met een plus-uur helpen we jou bij het leren leren, leren kiezen en leren leven. Je klassenleraar bouwt dit samen met jou en met jouw klasgenoten uit. We vergeten de 2 o’s niet: observeren en oriënteren. Samen met jou gaan we op zoek naar jouw talenten, interesses en mogelijkheden.

Met de keuzepakketten van 1A zetten we hier extra op in. Zo bereiden we je voor om een goede keuze voor de bovenbouw te maken.

Lessentabel 1e leerjaar A

  Eerste leerjaar A
  Algemene vorming
  Basis of basis + verdieping
Godsdienst 2
Mens & samenleving 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 1
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 2
Techniek 2
Aardrijkskunde 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek 1
Beeld 1
ICT -
Totaal 27
  Leren leren, leren kiezen en leren leven 
Plus-uur 1
  Interesses ontdekken en talenten ontwikkelen 
Keuzepakketten 4
Weektotaal 32

 

Keuzepakketten eerste jaar A-stroom 

  

FIX 

Je volgt een volledig schooljaar

  • Klassieke talen (4 uur per week) 
  • Voeding en horeca (5 uur per week) i.s.m. hotelschool Koksijde

  

FLEX

 Je kiest bij het begin van het schooljaar 4 keuzepakketten. Je volgt per semester 2 pakketten.

  • Economie & IT 
  • Samen & leven  
  • Sport & wetenschappen  
  • STEM & technieken  
  • STEM & wetenschappen  
  • Taalatelier  
  • Voedingsatelier