2de leerjaar A

Vanaf het schooljaar 2020-2021 krijgen alle leerlingen in het tweede jaar van de A-stroom 24 uur algemene vorming + 1 uur ICT. Daarnaast moeten ze een basisoptie van vijf uur kiezen. 

 

Lessentabel 2e jaar A

Tweede leerjaar A

Algemene vorming
Basis of basis + verdieping
Godsdienst 2
Mens & samenleving -
Nederlands 4
Frans 3
Engels 2
Wiskunde 4
Natuurwetenschappen 1
Techniek 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muziek 1
Beeld 1
ICT (+economie*) 1
Totaal 26

Interesses ontdekken en talenten ontwikkelen 

Basisoptie 5
Differentiatie algemene vakken 1
Weektotaal 32

* Er wordt een luikje economie gegeven aan leerlingen die voor basis met verdieping gekozen hebben.

Talenten ontdekken via basisopties

Onze basisopties:

In het Sint-Bernarduscollege in Nieuwpoort bieden we in het tweede jaar vanaf het schooljaar 2020-2021 de volgende basisopties (5 uur per week) aan: 

  • Klassieke talen 
  • Voeding en horeca (6 uur per week) i.s.m. hotelschool Koksijde
  • Maatschappij en welzijn 
  • Moderne talen en wetenschappen 
  • STEM-technieken 
  • STEM-wetenschappen 

  

Voor meer info over het aanbod in onze andere Talent-is-scholen: zie www.talent-is.be.