OKAN

Wat is OKAN?
= Onthaalklas Anderstalige Nieuwkomers

In België is er leerplichtonderwijs. Als officieel onderwijsnet van de Vlaamse Gemeenschap verbinden we er ons toe maximale leerkansen te creëren ongeacht de sociale of etnische achtergrond.
In OKAN krijgen leerplichtige jongeren tussen 12 (in sommige gevallen vanaf 11) tot 18 jaar intensieve taallessen en algemene vorming. Daarnaast wordt er ook ingezet op integratie door burgerschapsvorming.
Na een intensieve onderwijsvorming in OKAN stromen leerlingen door naar het gewone onderwijs.
 

Voor wie?
-    je bent 12 jaar en nog geen 18 jaar voor 31 december.
-    Je woont maximum 1 jaar in België.
-    Nederlands is niet jouw moedertaal.
-    Je kent niet voldoende Nederlands om de lessen te volgen.
-    Je bent maximaal 9 maand ingeschreven in een school met het Nederlands als onderwijstaal.

Uitzonderingen kunnen mits overleg met de school.

Lessen?
Je volgt 28 uur les per week:

  •   22 uur Nederlands
  •     2 uur lichamelijke opvoeding
  •     2 uur godsdienst
  •     2 uur plastische opvoeding

We zorgen ervoor dat jullie goed zullen kunnen functioneren, in het gewone onderwijs en in het dagelijkse leven. Daarom zijn de lessen heel praktisch. Niet alleen kennis (dingen weten) is belangrijk, maar ook de vaardigheden (dingen doen). We hechten ook veel belang aan een beleefde en gemotiveerde houding.
Vanaf je de basis van het Nederlands kent krijg je vakken zoals wetenschappen, wiskunde, informatica, … om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het gewone onderwijs. Doorheen het jaar worden in functie van het taalbad en de maatschappelijke vorming verschillende uitstappen georganiseerd.

Leer de omgeving kennen:

Kunstproject:

Laat ons proeven van jouw cultuur:

Dienstverlening in onze regio:

Weekindeling
•    Op maandag en donderdag van 8.30u. tot 16u.

•    Op woensdag van 8.30u tot 12.05u

•    Op dinsdag van 8.30u tot 15u

•    Op vrijdag van 8.30u. tot 12.05u
 
Kostprijs?
Voor een volledig schooljaar in de OKAN betaal je € 200. Daarvoor krijg je cursussen, sportkledij, een agenda… Ook de uitstappen zijn inbegrepen.
 

Na de onthaalklas?
Het doel van het onthaaljaar is dat de leerlingen na dat jaar zo vlot mogelijk kunnen instromen in het gewoon secundair onderwijs. De meeste leerlingen komen na het OKAN-jaar dan ook in een secundaire school terecht. De vervolgcoach zoekt samen met jou uit welke richting het best bij jou past. We houden daarbij rekening met je resultaten en capaciteiten, je studiehouding en je interesses.
Andere leerlingen verwijzen we door naar de VDAB, CLW (centrum leren en werken: 2 dagen school en 3 dagen werken), het volwassenenonderwijs… Samen zoeken we naar de beste studierichting.

 

Inschrijven
Inschrijven kan op dinsdag of donderdag doorheen het hele schooljaar. We organiseren steeds een instroomklas voor absolute starters.

Kom met je ouder(s)/voogd/begeleider naar:
Het Sint-Bernarduscollege,
Marktplein 5
8620 Nieuwpoort.
OF
Bel 058/23 31 03

 

Contact

Coördinator - vervolgcoach:
Katleen Vandenbroeck                                              Julie Ameloot
Voor alle vragen over inschrijvingen, organisatie, projecten, problemen in de klas kunnen ouders en leerlingen bij ons terecht.
Na 1 jaar Nederlandse les helpen wij jullie zoeken naar een school en studierichting.
Je kan ons altijd bellen, mailen of op bezoek komen.