Techniek-wetenschappen (TW)

Techniek-wetenschappen is een studierichting voor leerlingen die een duidelijke belangstelling hebben voor wetenschappen en voldoende wiskundig begaafd zijn. In deze richting wordt de nadruk gelegd op de studie van de wetenschappen (biologie, fysica en chemie) en op het proefondervindelijk onderzoek in het laboratorium. Via laboratoriumoefeningen kunnen de leerlingen evolueren van concreet naar abstract denken, waardoor ze een beter inzicht krijgen in de theorie. Wiskunde is een erg belangrijke component. 

De instap naar Techniek-wetenschappen gebeurt het best bij de start van de 2de graad. De leerling die voor de 2de graad Techniek-wetenschappen kiest, kan in de 1ste graad ook de optie Techniek-wetenschappen volgen, maar er is ook een instroom van leerlingen uit het ASO en andere TSO-richtingen. 

Vanaf de derde graad kun je Techniek-wetenschappen of Biotechnische wetenschappen volgen: je kunt ook kiezen voor de afstudeerrichtingen Chemie, Apotheekassistent, Lichamelijke opvoeding en Sport of Tandtechnieken. Techniek-wetenschappen is een doorstromingsrichting. Ze bereidt voor op verder studies en kan dus niet als een finaliteitsrichting opgevat worden: het eindigt dus niet na het middelbaar. In eerste instantie bereidt de studierichting voor op hoger professioneel onderwijs. Uitzonderlijk wordt voor academisch onderwijs gekozen. 

Sociale en technische wetenschappen (STW)

Ben je sociaal en wil je die sociale vaardigheden verder ontwikkelen? Is organiseren en probleemoplossend denken en handelen iets voor jou? Heb je aanleg en belangstelling voor sicale en natuurwetenschappen? Interesseren voeding en gezondheid je? Ben je creatief en praktisch gericht, maar vind je tegelijk algemene vorming belangrijk? Denk je in de verre toekomst aan een beroep waarin omgaan met mensen centraal staat, zoals in het onderwijs, de gezondheidszorg of de sociale sector? Dan past deze veelzijdige studierichting met een brede algemene vorming bij jou. 

In Sociale en technische wetenschappen verwerf je sociale bekwaamheid, ontplooi je competenties en krijg je inzicht in de natuurwetenschappen en hun toepassingen. Via sociale en natuurwetenschappelijke thema's en het organiseren van persoonsgerichte opdrachten gelinkt aan voeding, sociale wetenschappen, PO, natuurwetenschappen en expressie ontplooien leerlingen hun competenties in wat we noemen: integrale opdrachten. 

De meeste leerlinge stappen in na het 2de jaar met optie Sociale en technische vorming. Ook als je een andere optie volgde in het 2de jaar, is de instap in STW haalbaar, als de richting bij je past. Deze instap gebeurt het best wel in het 3de jaar.

Vanaf de derde graad kun je Sociale en technische wetenschappen, Gezondheids- en welzijnswetenschappen en Jeugd- en gehandicaptenzorg volgen; je kunt ook de overstap maken naar de derde graad BSO Verzorging of BSO organisatiehulp.