De basisoptie Moderne wetenschappen is samengesteld uit de onderdelen Socio-economische initiatie (SEI) en Wetenschappelijk werk (WW). De hoofdbedoeling van deze basisoptie is de leerlingen te laten proeven van economie, natuurwetenschappen en gedrags- en cultuurwetenschappen. Gedrags- en cultuurwetenschappen en economie komen aan bod in het vak SEI en natuurwetenschappen in het vak WW. Om de nodige aandacht te besteden aan het gemeenschappelijk aspect tussen SEI en WW worden er in de loop van het schooljaar een drietal kleine gemeenschappelijke projecten uitgewerkt tussen beide vakken. 

Socio-economische initiatie

In SEI zien we de jongere als consument: we onderzoeken bijvoorbeeld het uitgavenpatroon en het koopgedrag van een jongere en de prijsvorming. Daarnaast bestuderen we de jongere als deel van het gezin. In deze context hebben we het over de functies van het gezin, de inkomensbronnen en het uitgavenpatroon van een gezin. Ten slotte is een derde deel gewijd aan de jongere als deel van de gemeenschap met o.a. themas als participatie, solidariteit, mobiliteit en milieu. 

Wetenschappelijk werk

Wetenschappelijk werk (3 uur per week) geeft een inleiding op de wetenschappen die in de tweede graad gegeven worden onder de naam fysica en chemie. Je leert er over elektriciteit (o.a. stroomkringen bouwen, allerlei metingen uitvoeren, zelf spanningsbronnen maken,...), over kracht en druk, over zinken, zweven, stijgen en drijven, over licht en kleur en zelfs een stukje chemie (o.a indeling van stoffen, veilig leren omgaan met stoffen, toveren met kleuren,...).Het doel van het vak is:

  • leren waarnemen en luisteren naar de natuur
  • leren zorgvuldig zelf proeven uitvoeren
  • meten en wetten opstellen
  • in groepsverband leren werken.

Klassenuur

Ook in het tweede jaar is er om de twee weken een klassenuur: we zetten verdere stappen met het uitdiepen van een goede studiemethode, het bespreekbaar maken van thema's zoals cyberpesten en sociale media komen aan bod. Het kiesgoedproject zet alle tweedes op weg naar een goede keuze voor de richting in de tweede graad.