Alom

De pastorale activiteiten worden uitgewerkt door een werkgroep 'ALOM' bestaande uit volgende leerkrachten: S. Traisnel, M. Cordier, L. Lombaert en S. Michiels. 

Naast wisselende zijn er een aantal vaste items:

  • per trimester een gebedenboekje met actuele gebeden, verhalen en bezinningsteksten
  • wisselende inspirerende affiches op een voor leerlingen bereikbaar prikbord
  • eigentijdse gebedsvieringen bij start en einde van het schooljaar, naast bezinningen tussenin
  • projecten rond solidariteit in de missieweek
  • kerst – en paastijd zichtbaar maken op school
  • de leerlingen bewust maken van de wereldproblematiek en solidariteit op een jaarlijkse mondiale dag
  • zorgen voor een financiële bijdrage voor Broederlijk Delen met een jaarlijkse posterbeurs en koffiestop
  • organiseren van bezinningsdagen

 
In de startviering maken we kennis met het nieuwe jaarthema: 'We varen samen uit'.