Oudercomité

Iedere ouder die één of meer kinderen heeft die op het Sint-Bernarduscollege school lopen, kan tot het oudercomité toetreden.
In het oudercomité zitten ouders die éénmaal per trimester samenkomen met de directie, enkele leerkrachten en opvoeders om schoolse zaken te bespreken die alle ouders aanbelangen.
We komen driemaal per jaar samen.
Op de agenda staan onderwerpen als:

  • de activiteitenkalender van het trimester
  • gezondheid van de leerlingen.
  • verkeersveiligheid. 
  • schoolmaaltijden
  • schoolrekeningen
  • toegankelijkheid van de school
  • contact met directie en leraren- schoolrekeningen

Door wederzijds overleg begrijpen de ouders beter de school en kan de school beter rekening houden met de wensen van de ouders.
Enkele ouders van het oudercomité helpen ons met de organisatie op de poëzieavond en op de infoavond.