Leerlingenraad

Is…
Een evenredige vertegenwoordiging van leerlingen van alle graden en studierichtingen op onze school. Zij engageren zich een heel jaar lang voor hun medeleerlingen.
In feite is iedereen welkom op onze vergaderingen. Naargelang de thema’s die besproken worden, dragen verschillende leerlingen hun steentje bij. Onze leerlingenraad is dus een open forum, waar iedereen welkom is voor suggesties of ideeën.

Is ook…
Vijf paar schouders die ervoor zorgen dat de neuzen in dezelfde richting wijzen. Vijf leerkrachten bieden permanente ondersteuning om de ideeën van de leerlingen vorm te geven en acties uit te werken.
Contactpersonen: leerkrachten: Mevr. Soete, Mevr. C. Boydens en Mr. Amery

Doet…
Van alles! En greep uit het lijstje van initiatieven…

  • brooddozenactie
  • soepactie
  • film op school
  • duel leerlingen vs leerkrachten
  • schoolquiz
  • frietmobiel
  • ...

En denkt mee...
Over de kwaliteit van de middagmalen op school, de SB-kalender, het proefwerkrooster, …
Kortom, over hoe het Sint-Bernarduscollege het leven van de leerlingen zo aangenaam mogelijk kan maken. De directie en het leerkrachtenteam staan erop dat de leerlingen hun stem laten horen, en de leerlingenraad op onze school doet op dat vlak uitstekend dienst als spreekbuis.