Om nodeloos gesleur met boekentassen te vermijden, kunnen leerlingen op school een kastje (locker) huren. De ervaring heeft geleerd dat dit een merkelijke verlichting van de boekentas tot gevolg kan hebben. Hiervoor wordt 12 euro huurgeld gevraagd voor één schooljaar.

Bij verlies of beschadiging van de sleutel wordt het verschuldigde bedrag afgehouden van de waarborg. In de loop van de tweede week van het schooljaar worden de kastjes toegewezen en worden de sleutels aan de leerlingen bezorgd.