Dagindeling

Elke ochtend gaat de schoolpoort open om 8.00 uur. Zodra je op school komt, kan je op de speelplaats terecht of naar de vrijblijvende studie; zo krijg je extra gelegenheid om je voor te bereiden op de komende lesdag. Op maandag, dinsdag en donderdag is er van 17.00 tot 18.00 vrije avondstudie. Ook op woensdag kun je naar de studie van 13.15 tot 15 u.

Zo kun je in de beste omstandigheden je huiswerk maken, je lessen leren en overhoringen voorbereiden. Deze service van de school maakt duidelijk dat wij veel belang hechten aan ‘leren leren’. Heb je nog problemen bij het studeren, dan kan je terecht bij de leerbegeleider op dinsdag en donderdag.

Van je ouders verwachten we dat ze bij het begin van het schooljaar de keuze maken tussen wel of niet volgen van deze studie.