Afwezigheden

Voor elke afwezigheid op school is een schriftelijke verwittiging vereist, zo spoedig mogelijk of, als het kan, vooraf.
Voor schoolverlet wegens ziekte is wel een medisch attest vereist, zeker vanaf de vierde dag. Ziekte en verantwoorde familiale omstandigheden zijn de enige gewettigde afwezigheden. Dit staat in ons schoolreglement omschreven.

Afwezigheid wegens familiale omstandigheden wordt vooraf bij de directeur aangevraagd.Buiten de school en de schooltijd staan leerlingen onder de verantwoordelijkheid van de ouders.
Samenwerking met de school en duidelijke afspraken komen het kind het meest ten goede.