Wetenschappen

Hier krijgen de drie wetenschapsvakken (fysica, biologie en chemie) meer aandacht. Vanuit labopraktijk en veldwerk wordt de theorie van de wetenschappen vertaald naar de praktijk in het dagelijkse leven. Je kiest hier voor een zwaarder pakket wiskunde.

 


Lessentabel

 

 

 

3e jaar

 

4e jaar

Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 2
Duits - 1
Wiskunde 5 5
Biologie 2 2
Fysica 2 2
Chemie 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muzikale opvoeding 1 -
Plastische opvoeding - 1
Informatica 1 1
STEM 1 1
Totaal 32 32