Verzorging-voeding

Deze studierichting vraagt van de kandidaten heel wat inzet, bereidwilligheid en zin voor orde en netheid. Een goed voorkomen, taal en omgang zijn daarbij even belangrijk.

Jongeren verwerven in deze studierichting ondersteunende kennis en vaardigheden op vlak van huishouding (maaltijdzorg, linnenzorg en interieurzorg); maar ook expressie, communicatie en gezondheid behoren tot het studiepakket.

Via projecten leren de leerlingen werken met kinderen en volwassenen.

De studierichting Verzorging-voeding besteedt ook heel wat aandacht aan technische vakken: gezondheidsopvoeding, omgangskunde en zorg voor leef- en woonsituatie. De leerlingen krijgen les over voeding, leef- en woonzorg.

In de derde graad kunnen leerlingen zich specialiseren in kinder-, bejaarden- of thuiszorg.

Andere leerlingen kiezen in de derde graad voor Organisatiehulp: deze opleiding bereidt hen voor op een functie in de voedings-, onderhouds- en technische diensten van ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, hotels...

Lessentabel

  3e jaar 4e jaar
Godsdienst 2 2
Frans 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken (PAV) 6 6
Project 4 4
Informatica 1 1
Muzikale opvoeding 1 1
Plastische opvoeding 2 2
Directe zorg (mensen) 3 4
Indirecte zorg (binnen en interieur) 3 2
Indirecte zorg (maaltijdzorg) 4 4
Agogisch handelen 2 2
Totaal 32 32