Techniek-wetenschappen

Techniek-wetenschappen is een studierichting voor leerlingen die een duidelijke belangstelling hebben voor wetenschappen en voldoende wiskundig begaafd zijn.

In deze richting wordt de nadruk gelegd op de studie van de wetenschappen (biologie, fysica en chemie) en op het proefondervindelijk onderzoek in het laboratorium. Via laboratoriumoefeningen kunnen de leerlingen evolueren van concreet naar abstract denken, waardoor ze een beter inzicht krijgen in de theorie. Wiskunde is een erg belangrijke component.

Vanaf de derde graad kun je Techniek-wetenschappen of Biotechnische wetenschappen volgen; je kunt ook kiezen voor de afstudeerrichtingen Chemie, Apotheekassistent, Lichamelijke opvoeding en Sport of Tandtechnieken.

Lessentabel

  3e jaar 4e jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Informatica 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 5 5
Biologie 2 2
Chemie 4 4
Fysica 4 4
STEM 1 1
Totaal 32 32