Latijn

Je volgde in het eerste jaar Latijn: nu kun je deze studierichting verder zetten. Je verhoogt je algemene taalvaardigheid door nauwgezat en aandachtig met teksten om te gaan. De lectuur van klassieke auteurs brengt je in contact met een brede waaier van menselijke thema’s zoals geluk, liefde, dood, magie.

Lessentabel

 

 

 

4e jaar

Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 3
Engels 3 of 2 *
Duits 1
Latijn 5
Wiskunde 4 of 5 *
Biologie 1
Fysica 1
Chemie 1
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Plastische opvoeding 1
Muzikale opvoeding -
Informatica 1

Totaal

32