Pop-uponderneming

Tijdens de lessen economie werken de leerlingen van 3 economie een voorstel van een pop-uponderneming uit rond de marketingmix.