De band

OKAN-leerlingen brachten vandaag hun voorstelling 'De band' ten tonele. Gedurende enkele weken oefenden de leerlingen onder de bekwame leiding van Caroline Bosteels. Zij is danschoreograaf, verbonden aan de vzw Passerelle. 

Passerelle begeleidt jongeren en stimuleert hen om zich via dans, beweging en expressie artistiek en persoonlijk te ontplooien. Elke leerling werd dan ook uitgedaagd op verschillende vlakken: spreekdurf, instructies begrijpen, samenwerken, zichzelf openstellen en elkaar begrijpen.

Het stuk kreeg de toepasselijke titel 'De Band', omdat er gewerkt werd rond het thema verbondenheid. Elke leerling in de OKAN-klas heeft zijn eigen verhaal. Ze komen uit verschillende landen en zijn door allerlei verschillende redenen naar hier gekomen. De taal maakt hen verbodnen. Het gemeenschappelijke doel om het Nederlands onder de knie te krijgen schept toch een speciale band. Leerlingen komen en gaan. Ze komen hier aan, komen in de OKAN-klas en stromen daarna door naar een reguliere klas. Ondanks dat komen en gaan, blijven velen onder hen vrienden en hebben ze een bepaalde verbondenheid.

Zaal De City was tot de nok gevuld met leerlingen, leerkrachten en ouders. Zij genoten van een meer dan geslaagde voorstelling. Emoties bleven niet gespaard.