Wie?
Een team bestaande uit directie en enkele leerkrachten aangevuld met de CLB- vertegenwoordigers van de school. De contactpersoon is leerlingenbegeleider – opvoeder Jan Willems (tel. 058/233103)


Wat doen zij?
Zorgen voor het psycho-sociaal welbevinden van leerlingen op school. Leerlingen moeten zich goed voelen om goed te kunnen leren en ontwikkelen.


Problematiek?

  • Pesten
  • Leerstoornissen
  • Studieproblemen
  • Motivatieproblemen, spijbelen
  • Moeilijkheden op sociaal –en relationeel vlak

Wanneer?
Wekelijkse bijeenkomst op donderdag

Bijkomende betrachting?
Vlotte bereikbaarheid van de leden van de cel
Vertrouwelijk werk met bijzondere aandacht voor privacy