Het Sint-Bernarduscollege zet alle mogelijke middelen in om zijn leerlingen de beste leerkansen te bieden. Het Comité Gelijke Kansen werkt actiepunten uit voor de leerlingen die het door omstandigheden minder makkelijk hebben op school. Tegelijk halen ook de sterke leerlingen voordeel uit die acties.

In de volgende drie jaar legt ons schoolteam zich enerzijds toe op een sterk taalbeleid: we bieden taalzorg aan op klasniveau, waar taalsterke en taalzwakke leerlingen van elkaar kunnen leren; leerlingen die toch een grote taalachterstand dreigen op te lopen, worden intensief begeleid. Daarbij vergeten we de ouders als belangrijke gesprekspartner niet uit het oog.

Anderzijds werkt ons schoolteam aan leer- en ontwikkelingsachterstanden. De eerste zorg gebeurt preventief: leren leren, studieworkshops, een goede klassfeer, conflictbemiddeling tussen en met leerlingen, interactieve werkvormen in de klas maken dat leerlingen graag komen naar school. En gelukkige leerlingen halen betere resultaten. Waar het nodig is, wordt geremedieerd: we maken ruimte tijdens klassenraden om leerproblemen te bespreken en verwijzen door naar de begeleide studie. Daar kan alles aan bod komen: taalvakken, wetenschappen, algemene vakken, leren leren. Hier kan elke leerling met eender welke vraag terecht. Ook nu zetten we sterk in op communicatie met de ouders. Samen zoeken we naar het beste leerklimaat voor uw kind.